O podjetju

Skozi zgodovino vidimo, da je človek vedno iskal zavetje pred vremenskimi vplivi in pred nihanjem temperatur. Enostavna bivališča je postopoma razvijal do današnjih tehnološko dovršenih bivalnih okolij. V teh modernih zaprtih stavbah pa človek skoraj ne more več bivati brez umetno ustvarjene klime. Naša naloga, naloga arhitektov in inženirjev je ustvariti tako okolje, v katerem se človek dobro počuti in uspešno dela. Vedno dražja energija zahteva načrtovanje energetsko učinkovitih in varčnih sistemov in zgradb, ki so prijazni do uporabnika in okolja.

Naša vizija sloni na

 • Ikone bossplast kvaliteta Kvalitetnih izdelkih
 • Ikone bossplast strokovnost strokovnem kadru
 • Ikone bossplast fleksibilnost Fleksibilnost in odzivnost
 • Ikone bossplast zaloga Velika zaloga izdelkov
 • Ikone bossplast pomoc Strokovna in tehnična pomoč
 • Ikone bossplast hiter servis Hiter, učinkovit servis

Ponudba in kakovost

Podjetje Bossplast je dobavitelj proizvodov in rešitev na področju opreme za strojne inštalacije in umetne klime. Distributivni elementi, klimatske naprave, montažni material, ventilatorji, hladilno ogrevalna tehnika, izolacija in elementi avtomatike so ključni elementi našega prodajnega programa.

Naša široka paleta kakovostnih materialov in naprav, naše izkušnje in strokovna pomoč pri izbiri optimalne tehnične rešitve omogočajo izvedbo projektov, ki zadovoljujejo naše investitorje in uporabnike. Izbiramo dobavitelje, ki sledijo naši viziji. Pravilna izbira sodelavcev, izobraževanje in timsko delo so ključ našega uspeha. Znanje, raziskave in razvoj ter inovativnost nam omogočajo prepoznavnost na globalnem trgu.

Z našim znanjem in s podporo naših dobaviteljev skrbimo za izobraževanje arhitektov, projektantov in monterjev ter na ta način dvigujemo raven tehnične kulture na področju našega delovanja. Sodelujemo s tujimi kot domačimi podjetji, ki izstopajo z znanjem, tradicijo in najnaprednejšimi tehnologijami. Pomagamo vam pri izbiri optimalnih rešitev, kakovostnih materialov, pravilni vgradnji in ustreznem vzdrževanju strojnih inštalacij.

Vizija

V prihodnjem desetletju bo podjetje postalo vodilno v svoji panogi. Zaposleni bodo s pomočjo intenzivnega usposabljanja postali vodilni strokovnjaki na svojih področjih. Z revitalizacijo, predvsem e-poslovanja, bo podjetje postavilo visoka merila standardov kakovosti ter ponujalo tudi svoje lastne izdelke.

Poslanstvo

 • Smo družinsko podjetja, ki zagotavlja celovite rešitve na področju kllimatizacije prostorov.
 • naši visoko-kvalitetni izdelki so namenjeni ozaveščenim kupcem, ki jim je mar za okolje
 • stremimo k temu, da v celoti zadovoljimo uporabnikove želje po prezračevanju in maksimiramo njihovo zadovoljstvo
 • vsak izdelek ter vsi zaposleni predstavljajo podjetje ter predstavljajo našo temeljno filozofijo
 • skrbimo za negovanje dolgoročnih partnerskih odnosov s kupci in dobavitelji
 • prizadevamo si dosegati odličnost pri izvajanju poslovnih procesov ter razvjamo potenciale zaposlenih v podjetju
 • skrbimo za okolje ter z mislijo na zanamce delujemo v prid dolgoročni rasti.

Strateški cilji

 • Bossplast stremi k preseganju pričakovanj naših kupcev
 • razpršenost rizikov na prodajnem in nabavnem področju
 • permanentna osebna rast in zadovoljstvo zaposlenih
 • sodelovanje z Univerzo in aplikacja aktualnih znanj na področju inštalacij
 • zaposleni, bodo s stalnim nadgrajevanjem znanj, postali vodilni strokovnjaki na svojem področju
 • pripadati družini najboljših podjetij v svoji dejavnosti
 • odgovornost in spoštovanje družbenega in naravnega okolja.

Kratka zgodovina podjetja

Podjetje BOSSPLAST d.o.o. je nastalo 1990 z idejo, da ponudimo trgu na enem mestu, vse materiale za izvedbo kvalitetnih izolacij za strojne instalacije. Trg se je na to potezo odzval zelo pozitivno, kar se odraža tudi na rasti podjetja. Podjetje je postopoma širilo svoj prodajni program, tudi na materiale za prezračevanje in klimatizacijo prostorov in zgradb. Ker pa ti materiali zahtevajo velik skladiščni prostor, se nam je že zelo kmalu pojavila potreba po večjem skladišču in novih poslovnih prostorih.

Leto 2002 je bilo prelomno leto za podjetje BOSSPLAST, saj smo zgradili moderen, poslovno – skladiščni objekt, ki nam omogoča sodobno skladiščenje in hitro in učinkovito dobavo materialov do naših kupcev. Poleg tega pa smo pridobili tudi nove sodobne poslovne prostore, ki so nam omogočali širitev tudi na področju kadrov.

Ko danes gledamo podjetje BOSSPLAST vidimo, da smo na začetku novih izzivov in novih uspehov, saj smo uspeli doseči vse zastavljene cilje. S kvalitetnimi dobavitelji, dobrim strokovnim kadrom in z usposobljenim servisom, smo pripravljeni in usposobljeni na najbolj zahtevne projekte, kar je bila tudi naša vizija.

Politika kakovosti

Kakovost v podjetju BOSSPLAST d.o.o. temelji na:

 • poslanstvu in viziji podjetja,
 • kakovosti vsakega zaposlenega,
 • osebni kakovosti, fleksibilnosti vsakega zaposlenega,
 • kakovosti notranjih procesov,
 • vestnemu sledenju projektov in izdanih ponudb,
 • odzivnosti na zahteve in želje kupcev,
 • izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti,
 • zagotavljanju kompetentnosti zaposlenih,
 • spodbujanju inovativnosti in oblikovanju koristnih predlogov zaposlenih,
 • zagotavljanju podlage za izpolnjevanje zastavljenih ciljev kakovosti;
 • vsakoletnemu dopolnjevanju politike kakovosti

Prvi in najpomembnejši cilj sistema vodenja kakovosti je izpolnjevanje zahtev in pričakovanj investitorjev, projektantov in izvajalcev. Od tega, kako uspešno to prepoznamo in izvajamo, pa sta odvisna naš poslovni uspeh in obstoj, oziroma razvoj podjetja.

01.10.2018