Klima in prezračevanje

Nove cene in tehnični podatki dosegljivi na: 
http://katalog.bossplast.com/klima-in-prezracevanje

Glavni namen naprav za pripravo zraka je kontroliran dovod in odvod zraka, ki upošteva vse posebnosti in zahteve zgradbe kot tudi ljudi, ki v njej prebivajo. S prezračevalnimi napravami zagotovimo v zaprtih prostorih želeno temperaturo, vlago in primerno čistost zraka. To dosežemo tako, da sveži zrak prek naprave za pripravo zraka primerno obdelamo in na kontroliran način dovedemo v prostor, izrabljeni zrak pa odvedemo iz prostora, pri tem pa čim več energije izrabljenega zraka prenesemo na zrak, ki ga vpihujemo v prostor. Zelo pomembno je, da naprave za pripravo zraka (klimatske naprave) prilagodimo objektu in njegovi funkciji. Nameščene morajo biti v ustreznem prostoru, na ustrezen način in s pomočjo kakovostnih materialov, povezane s cevno in kanalsko mrežo. Poleg kakovostnih vgrajenih materialov je za varčno in zanesljivo obratovanje zelo pomembna tudi ustrezna regulacija, ki je prilagojena napravi. V tem poglavju se pojavljajo dovodne in odvodne naprave za pripravo zraka, klimatske naprave z vračanjem toplote iz odpadnega na dovedeni zrak in kompaktne klimatske naprave.

Odgovorna raba energije je eden glavnih izzivov naše dobe. Zračne zavese, ki jih na nek način tudi lahko prištevamo med klimatske naprave, se uporabljajo v komfortnih prostorih, industriji in povsod tam, kjer so vhodi občasno ali stalno odprti in kjer se zgublja energija zaradi prehoda med hladnim zunanjim in toplim notranjim zrakom ali toplim zunanjim in hladnim notranjim zrakom. Vsak primer je edinstvena situacija, kjer je treba vgrajene sisteme prilagoditi zgradbi. Zelo pomembno je, da je sistem načrtovan že v začetni fazi. Podpora arhitektom in projektantom je zelo pomembna. Zavedamo se kakovosti električne energije in velikokrat njene neustrezne uporabe. Kjer ne gre drugače, uporabimo kakovostne električne grelnike, ki s pomočjo ustrezne regulacije skrbijo za energetsko učinkovitost klimatskega ali samo prezračevalnega sistema.